thành lập công ty xây dựng

Chị Võ Thị Ngọc Huyền

Do công ty tôi không có nhân sự kế toán chuyên trách nên gặp khó khăn khi khai báo tài chính, đóng thuế, các công việc kế toán… qua quá trình hợp tác tôi đánh giá cao An Phát vì cách làm việc chuyên nghiệp, sổ sách kế toán đầy đủ và tư vấn hạn chế rủi ro thuế cho doanh nghiệp.