đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm tất cả các yếu tố cấu thành nên một công ty tnhh. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói An Phát sẽ cho bạn có cái hình tổng quát hơn về mô hình công ty này.

1, Cơ sở pháp lý để hình thành đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Cơ sở pháp lý của để hình thành nên một công ty tnhh, căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014

2, Nội dung

Quy định tại điều 73 luật doanh nghiệp 2014 Quy định về đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty tnhh một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hay tổ chức làm chủ sở hữu.

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Thành viên: công ty chỉ có một thành viên duy nhất. Chủ sở hữu của công ty tnhh một thành viên có thể là cá nhân hay tổ chức.

Vốn điều lệ: Vốn điều lệ công ty thuộc chủ sở hữu duy nhất của công ty đầu tư. Trong công ty không có sự liên kết góp vốn của nhiều thành viên như loại hình công ty khác.

Chế độ chịu trách nhiệm: chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty.

Chuyển nhượng vốn: Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng vốn một phần hoặc toàn bộ vốn của công ty cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Sau khi chuyển vốn, công ty có thể đổi lên thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên hoặc chuyển thành doanh nghiệp tư nhân.

>>> Để hiểu sâu thêm về công ty tnhh thì có không được bỏ lỡ bài viết: Quy trình điều kiện thành lập công ty tnhh

Ưu nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên

Ưu điểm

Công ty tnhh 1 thành viên, được hình thành từ một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu nên chủ sở hữu chỉ có chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Công ty tnhh 1 thành viên có số lượng thành viên ít, đồng thời là người quen biết nhau nên dễ quản lý công ty.

Việc mở công ty tnhh 1 thành viên giúp cho chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản.

Nhược điểm

Theo luật doanh nghiệp hiện hành, công ty tnhh một thành viên không được giảm vốn điều lệ trong suốt thời gian hoạt động. Chính vì vậy, khiến cho việc huy động vốn trở nên khó khăn.

Không được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

Trên đây là những đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hy vong, An Phát sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức trước khi chọn loại mô hình kinh doanh.

Tham khảo các bài viết