tạm ngừng kinh doanh

DỊCH VỤ TẠM NGỪNG KINH DOANH

Doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây Công ty TNHH An Phát  xin giới thiệu thủ tục tạm ngừng kinh doanh để Quý vị tham khảo.

Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Để tạm dừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trước 15 (mười lăm) kể từ thời điểm dự định tạm ngừng kinh doanh.

Hướng dẫn soạn Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, bao gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, số (và ngày cấp) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
  • Ngành, nghề kinh doanh
  • Thời gian tạm ngừng kinh doanh. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Theo quy định, thời gian tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.

  • Lý do tạm ngừng kinh doanh
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty (doanh nghiệp)

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định và biên bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh).

Thành phần, số lượng hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh

  • Hồ sơ tạm dừng hoạt động kinh doanh:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện (theo mẫu)

– Quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với công ty TNHH một thành viên) về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh.

  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục hành chính

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

– Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Liên hệ ngay để được tư vấn về tạm dừng kinh doanh theo đúng yêu cầu với mức phí tốt nhất!

Các dịch vụ kế toán khác mà bạn cũng có thể đang tìm kiếm

========

LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH DV Tư Vấn Đầu Tư An Phát

Địa chỉ: 108/17/1, Đường Võ Duy Ninh, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0963.26.46.26

Hỗ trợ tư vấn: 0908.86.36.56

E-mail: info@thanhlapgiare.com