giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Các quy định mới nhất bạn cần biết

Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới nhất vừa được bộ tài chính ban hành theo thông tư 95/2016/TT – BTC. Trong đó, đáng chú ý nhất là quy định về giấy chứng nhận đăng ký thuế cho từng đối tượng cụ thể.

Nộp thuế: quyền lợi và nghĩa vụ

Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân, đặc biệt là đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi có phát sinh thu nhập đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bởi lý do

 • Nộp thuế ổn định ngân sách nhà nước và quốc gia. Nguồn ngân sách được ổn định chỉ khi công dân thực hiện hiệu quả.
 • Các khoản thuế nộp vào ngân sách nhà nước, một phần được sử dụng cho việc quản lý hành chính nhà nước và phần còn lạo phục vụ lợi ích của người nộp thuế.
 • Nguồn thu từ thuế là công cụ quan trọng để nhà nước điều tiết kinh tế thị trường, quản lý xã hội, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các nhóm trong xã hội.
 • Để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình, người nộp thuế phải đăng ký cho cơ quan thuế và chứng minh việc đăng ký thuế này ở giấy chứng nhận đăng ký thuế.
mẫu tờ khai giấy chứng nhận đăng ký thuế
Mẫu tờ khai đăng ký thuế

Theo quy định thông tư 80/2012/TT – BTC luật quản lý thuế thì giấy chứng nhận đăng ký thuế được cấp cho các tổ chức, cá nhân phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh hay phát sinh khác. Tùy từng đối tượng cụ thể mà có các loại giấy chứng nhận khác nhau.

Các loại giấy chứng nhận đăng ký thuế cụ thể

giấy chứng nhận đăng ký thuế
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Thẻ mã số thuế cá nhân dành cho cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông báo mã số thuế dành cho các đối tượng
 • Người nộp thuế có phát sinh các hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sang địa phương khác, không thành lập chi nhánh.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thiếu chứng minh nhân dân hoặc thiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Cá nhân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội ….

>>> Khi đã biết các loại giấy chứng nhận đăng ký thuế cụ thể là như thế nào, bạn bắt buộc phải đọc 2 bài viết: đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệpmiễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp mới thành lập. Trước khi bạn mở doanh nghiệp riêng của mình.

Thông tư mới nhất về giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thông tư mới 95/2016/TT – BTC thay thế thông tu 80, có quy định về sửa đổi, bổ sung loại giấy chứng nhận cho các đối tượng là người nộp thuế như sau

 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế áp dụng cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Các lĩnh vực cần giấy chứng nhận đăng ký thuế như chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, luật sư hoặc các chuyên ngành liên quan khác không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế chính trị, hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Hộ gia đinh, nhóm cá nhân, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. >> Đọc ngay “tất tần tật về hộ kinh doanh cá thể từ A đến Z

Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế cá nhân áp dụng cho cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, các cá nhân khác có nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Thông báo mã số thuế áp dụng cho các tổ chức, cá nhân còn lại không thuộc 2 trường hợp trên.

Ngoài ra, thông báo mã số thuế người phụ thuộc áp dụng cho cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

Các giải pháp mà doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm