luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018 Quy định thay đổi bạn cần phải biết

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018 với những quy định để làm cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế của mình.

Những đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được An Phát chia sẻ dưới đây.

1, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thông qua ngày 10/5/1997 bởi Quốc hội thay thế cho thuế lợi tức có hiệu lực thi hành ngày 1/1/1999.

>> Để đọc chính xác hơn về những quy định chung tránh vi phạm chính sách về thuế, bạn có thể tham khảo tại đây moj.gov.vn

Đối tượng bắt buộc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của nhà nước, nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam.
 • Doanh nghiệp nước ngoài thành lập tại Việt Nam, nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. Khoảng thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú. Đối với doanh nghiệp không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nộp thuế thu nhập doanh chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập
 • Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài
 • Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp ráp, lắp đặt với cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài.
 • Chi nhánh, văn phòng điều hành, công xưởng, phương tiện vận tải, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên tại Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.
 • Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc một tổ chức khác đối với cơ sở nước ngoài.

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách nhà nước.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, chiến lược phát triển toàn diện nhà nước.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện chức năng điều tiết các hoạt động kinh tế trong từng giai đoạn phát triển.

2, Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018
Cách tính thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018 dựa trên 2 căn cứ là thu nhập chịu thuế và thuế suất.

Thu nhập chịu thuế

 • Thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán
 • Chuyển nhượng từ bất động sản
 • Chuyển nhượng từ dự án đầu tư
 • Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản
 • Cho thuê tài sản dưới mọi hình thức
 • Chuyển nhượng tài sản hoặc cho thuê tài sản
 • Lãi cho vay vốn, tiền lãi gửi
 • Hoạt động bán ngoại tệ
 • Chênh lệch tỷ giá
 • Các khoản nợ khó đòi
 • Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ
 • Hoạt động kinh doanh của những năm bị bỏ sót khi phát hiện ra
 • Doanh nghiệp có khoản thu nhập về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng.

Thuế suất về luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Không phân biệt mức doanh thu của doanh nghiệp là bao nhiêu bắt đầu từ năm 2016 trở đi và mức thuế suất doanh nghiệp phải chi chỉ còn 20%.

Điều này được thực hiện bởi khoản 1, điều 11, thông tư 78/2014/TT-BTC.

Vì thế, luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018 cũng áp dụng thuế suất 20%. Ngoại trừ một số doanh nghiệp có tính đặc thù như:

 • Doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam áp dụng mức thuế suất thu nhập donah nghiệp từ 32% – 50%
 • Doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm và khai thác các mỏ tài nguyên như bạch kim, vàng, bạc, đá quý … chịu thuế suất 50%
 • Áp dụng thuế suất 40% thu nhập doanh nghiệp ở các địa bàn thuộc điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phải nộp = (thu nhập tính thuế – phần trích lập quỹ KH-CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó

 • Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – (thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ kết chuyển)
 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – chi phí được trừ) + các khoản thu nhập khác

>> Bạn phải xem ngay: hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng năm 2018

3, Các ưu đãi luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2018

Điều 19, thông tư ban hành số 78/2014/TT-BTC của bộ tài chính và được sửa đổi bởi khoản 1, điều 11, thông tư 96/2015/TT-BTC.

Đối tượng áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm

 • Thu nhập doanh nghiệp có được từ những dự án đầu tư mới tại địa bàn có nhiều điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Khu công nghệ cao.
 • Thu nhập doanh nghiệp từ việc thực hiện các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu và phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ khoa học cao vào ưu tiên trong đầu tư phát triển theo quy định của luật công nghệ cao.
 • Thu nhập doanh nghiệp từ việc thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp hoạt động công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo luật công nghệ cao.
 • Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới từ lĩnh vực sản xuất.
 • Thu nhập doanh nghiệp có được từ việc thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trừ những dự án chịu thuế thu nhập đặc biệt.

Trường hợp kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10%

 • Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1 điều này có quy mô lớn và công nghệ cao hay mới cần đặc biệt thu hút đầu tư.
 • Đối với dự án quy định trong điểm e khoản 1 điều này phải thỏa mãn điều kiện sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh toàn cầu, doanh thu trên 20,000 tỷ/năm chậm nhất 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tiên và dự án sử dụng trên 6000 lao động một cách thường xuyên.

Áp dụng thuế suất 17% trong thời gian 10 năm cho các trường hợp

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới, gồm sản xuất thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thiết bị tưới tiêu, thức ăn cho gia súc, phát triển ngành truyền thống

Áp dụng thuế suất 17% đối với quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn cũng đã hiểu rõ hơn về những thay đổi của luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới năm 2018.

>> Mất quá nhiều thời gian trong việc cập nhật thuế TNDN. Hãy xem ngay dịch vụ đại lý thuế An Phát, thay bạn giải quyết tất cả.

Bạn đang tìm các giải pháp cho doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí