mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân

[HỎI ĐÁP] Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân

Câu Hỏi: Thưa luật sư, Mình gửi thắc mắc cho công ty mình đang làm với nội dung: “lương có 5. 400.000đ mà bị đóng 10%”và được công ty trả lời như sau theo quy định tại điều 25 thông tư 111/2013 ngày 15/8/2013 quy định.

Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân

“tổ chức trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân cư trú ko ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng, có tổng mức tra thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế tncn mức 10% trên tổng thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân”.

Quy định mới kế toán áp dụng cho kỳ tính lương tháng 5: trường hợp của bạn là lao động đang thử việc 2 tháng nên công ty sẽ trích 10% thu nhập chịu thuế của bạn để đóng thuế thu nhập cá nhân hàng tháng ( tránh trường hợp khi hết thời gian thử việc người lao động nghỉ việc thì sẽ không truy thu được khoản này).

Sau khi hết thời gian thử việc nếu bạn được ký hợp đồng chính thức thì mức tính thuế thu nhập cá nhân sẽ theo bậc lũy tiến theo quy định của luật. Thuế thu nhập cá nhân của bị khấu trừ= thuế tncn tháng 5+ thuế tncn tháng 4= (10% x 4,366,647)+ (10% x 5,705,811)= 1,007,245.80 đồng từ tháng 5 tất cả các trường hợp thử việc sẽ đều tính thuế thu nhập cá nhân như trường hợp của bạn nhé.

Mình có 2 câu hỏi muốn hỏi:

 1. Liệu công ty trả lời và làm như vậy có đúng ?
 2. Mức lương bao nhiêu thì phải đóng thuếthu nhập cá nhân (Mình có 1 người con nhỏ đang phụ thuộc nữa).

Luật sư trả lời câu hỏi

1, Cơ sở pháp lý

Thông tư số 111/2013/TT-BTC

2, Nội dung tư vấn

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất (%)

Trong đó

Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập(1) – (Các khoản bảo hiểm(2) + Các khoản giảm trừ(3) + Các khoản được miễn thuế(4))

Tổng thu nhập là các khoản được chi trả bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp, trợ cấp…

Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

Các khoản giảm trừ

Giảm trừ gia cảnh:

 • Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Các khoản được miễn thuế bao gồm:

 •  Tiền ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đ/tháng.

 Ví dụ: Nếu bạn được phụ cấp tiền ăn là 750.000 đ/tháng thì được miễn 730.000đ, còn 750.000 – 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

 • Chi phí phụ cấp trang phục không hơn 5.000.000 đ/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)
 • Phụ cấp điện thoại, tiền xăng, tiền công tác phí (theo Quy chế tài chính/Quy chế nội bộ của Công ty).
 • Thu nhập làm thêm vào ngày nghỉ, lễ, ban đêm được trả cao hơn tiền công so với ngày thường
 • Phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)…

Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 60Đến 55
2Trên 60 đến 120Trên 5 đến 1010
3Trên 120 đến 216Trên 10 đến 1815
4Trên 216 đến 384Trên 18 đến 3220
5Trên 384 đến 624Trên 32 đến 5225
6Trên 624 đến 960Trên 52 đến 8030
7Trên 960Trên 8035

Trong trường hợp này của bạn mức lương của bạn là 5.400.000đ. Hiện tại mức lương này không biết đã bao gồm các khoản phụ cấp hay chưa. Giả sử là đã bao gồm tất cả rồi thì thu nhập tính thuế của bạn như sau

thu nhập tính thuế = tổng thu nhập – các khoản giảm trừ.

Trong đó giảm trừ gia cảnh của bạn là

 • Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Do bạn có 1 con nhỏ phụ thuộc nên khoản giảm trừ gia cảnh của bạn là 12,6 triệu/ tháng.

Do các khoản giảm trừ của bạn đã lớn hơn thu nhập tính thuế của bạn nên bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Giả sử thu nhập tính thuế của bạn lớn hơn các khoản giảm trừ thì số thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp sẽ là

(Thu nhập tính thuế – Các khoản giảm trừ) x thuế suất được quy định tại bảng như trên

Việc công ty bạn tính thuế thu nhập cá nhân cho bạn như vậy là chưa đúng, bạn có thể kiến nghị hoặc làm đơn khiếu nại để đòi lại quyền lợi của mình.

Trên đây là trả lời câu hỏi mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân. Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần tư vấn hỗ trợ liên hệ qua hotline 0963.26.46.26.


Bài viết thường được mọi người quan tâm