Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh hiện tại là một thuật ngữ còn khá mới với nhiều người khi mới bắt đầu tìm hiểm về luật doanh nghiệp. An Phát sẽ giải thích rõ cho bạn qua bài viết dưới đây.

1, Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh là ai ?

Điều 13 luật doanh nghiệp có nêu rõ ; người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án, các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2, Một công ty có bao nhiêu người đại diện pháp luật ?

Một công ty có thể có nhiều người đại diện pháp luật nhưng chỉ áp dụng cho các công ty tnhh và công ty cổ phần.

Căn cứ vào điều 13 luật doanh nghiệp, công ty tnhh và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều hơn người đại diện pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh và quyền, nghĩ vụ của người đại diện pháp luật.

3, Công ty có thể không cần người đại diện pháp luật được hay không ?

Theo điều 13 luật doanh nghiệp, doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật Việt Nam.

4, Trách nhiệm của người đại diện pháp luật ?

Theo điều 14 luật doanh nghiệp có quy định

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh có trách nhiệm

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi.
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác doanh nghiệp về người đại diện đó và người liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty tnhh chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 điều 14.

>>> Nếu bạn đang gặp rắc rối về sổ sách kế toán thuế thì không thể bỏ qua dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toándịch vụ đại lý thuế để bạn yên tâm kinh doanh.

5, Một vài quy định khác

Theo khoản 4 điều 13 luật doanh nghiệp: trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 điều 13 mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì sẽ thực hiện theo quy định sau

  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc tại doanh nghiệp.
  • Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty, cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc khi chủ sở hữu, hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện.

Khoản 5 điều 13 luật doanh nghiệp: trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thì chủ sở hữu hoặc hội đồng quản trị có thể cử người khác làm người đại diện theo pháp luật.

Khoản 6 điều 13 luật doanh nghiệp: Đối với công ty tnhh có hai thành viên trở lên, nếu có thành viên làm đại diện bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hành vi năng lực dân sự, buôn lậu, kinh doanh trái phép, trốn thuế đều bị bãi bỏ chức vụ và thay thế người đại diện theo pháp luật khác.

Khoản 7 điều 13 luật doanh nghiệp: trong số các trường hợp đặc biệt, tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện pháp luật trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ thành lập công ty trọn gói An Phát để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp việc thành lập doanh nghiệp cho bạn một cách nhanh chóng, trong 3 ngày có giấy phép. 

>>> Xem thêm: Quy trình điều kiện thành lập công ty tnhh