điều kiện thành lập công ty cổ phần

Những điều kiện thành lập công ty cổ phần mà bạn cần biết

Việc thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần là rất khó đối với một cá nhân hay tổ chức không am hiểu kỹ về pháp luât. Khi thành lập công ty cổ phần bạn cần những điều kiện gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có:

 • Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không bị hạn chế số lượng tối đa
 • Cổ đông chỉ chịu trạc nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và hạn chế chuyển nhượng cổ phần quy định trong điều lệ công ty cổ phần

Đặc điểm của công ty cổ phần

 • Là loại hình công ty mang bản chất “đối vốn”. Bản chất này được thể hiện ở đặc điểm công ty cổ phần được phát hành cổ phần để huy động vốn của nhà đầu tư. Khả năng huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tạo ra đặc điểm nổi bật để nhận diện công ty cổ phần.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân

Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần đảm bảo cho tài sản riêng của các cổ đông được an toàn hơn khi có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và tài sản riêng của cổ đông

Sự tách bạch về tài sản được thể hiện ở các cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi sở hữu cổ phần

 • Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu cầu phát triển của chủ sở hữu thông qua đại hội đồng cổ đông
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cổ phần trong phạm vi số vốn mình sở hữu.
 • Quy mô hoạt động của công ty cổ phần thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua việc huy động vốn cổ phần

Thành lập công ty cổ phần có lợi gì?

Khi thành lập công ty cổ phần thì khả năng được phát hành cổ phiếu để huy động vốn trong công chúng. Vậy công ty cổ phần thì huy động vốn bằng cách nào?

Khi có nhu cầu tăng vốn thì ngoài việc chào bán cổ phần cho các cổ đong hiện hữu, công ty cổ phần có thể thực hiện thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng

Một lợi thế quan trọng dành cho cổ đông là nhà đầu tư đó là khả năng chuyển nhượng cổ phần và hầu như không có hạn chế, trừ trường hợp cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập và các loại cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ công ty quy định

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần đem đến những lợi ích trong việc quản lý và điều hành. Tùy vào quy mô của công ty mà các cổ đông công ty được quyền lựa chọn 1 trong 2 loại hình tổ chức để phục vụ cho hoạt động của mình.

Đọc ngay: tất tần tật về công ty cổ phần: ưu nhược điểm, hình thức, pháp lý và mô hình vận hành

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Tên công ty cổ phần

Tên công ty cổ phần không được trùng, không gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác và sẽ gồm có các loại tên sau đây: tên công ty cổ phần tiếng Việt, tên công ty cổ phần tiếng Anh, và tên công ty cổ phần viết tắt

Trụ sở công ty cổ phần

Trụ sở công ty cổ phần phải có địa chỉ rõ ràng, thộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của công ty

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh được chia ba nhóm chính:

 • Nhóm ngành nghề cấm kinh doanh

Đối với nhóm ngành nghề cấm kinh doanh: Đây là nhóm các ngành nghề có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội…

 • Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Ngành nghề kinh doanh của chủ doanh nghiệp dự định đăng ký phải đáp ứng được các điều kiện của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư…

 • Nhóm ngành nghề kinh doanh tự do

Đối với nhóm ngành nghề tự do kinh doanh: Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được quyền “tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm”. Do đó, nếu ngành nghề kinh doanh mà bạn dự định đăng ký không thuộc trong nhóm ngành cấm kinh doanh, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện bạn chỉ cần đăng ký mã ngành nghề kinh doanh là được.

>>> Tham khảo chi tiết: điều kiện thành lập công ty cổ phần hoặc điều kiện thành lập công ty tnhh

Quyền thành lập công ty cổ phần, mua cổ phần và lý công ty

Tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập và quản ký công ty cổ phần

 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
 2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức
 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vón góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
 4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác
 5. Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân dự hoặc bị mắt năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân
 6. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại các trụ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh

Tổ chức, cá nhân không được quyền mua cổ phần

 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
 2. Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

An Phát chia sẻ cho bạn về lợi ích trong việc thành lập công ty cổ phần và điều kiện để thành lập công ty cổ phẩn. Để được hỗ trợ thêm về các yêu cầu, điều kiện thành lập công ty cổ phần, bạn vui lòng liên hệ Công Ty An Phát để được tư vấn thêm.

Các dịch vụ An Phát giúp bạn tối đa hóa chi phí