thành lập công ty tnhh cần bao nhiêu vốn

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Bạn đang muốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên nhưng thắc mắc về vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên? Các quy định về góp vốn điều lệ trong công ty tnhh 1 thành viên? Nắm được những khó khăn đó, sau đây An Phát sẽ giúp bạn hiểu rõ các quy định về vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên.

Công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ điều 73 luật doanh nghiệp 2014 Số: 68/2014/QH13 ban hành ngày  26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015

• Công ty tnhh 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

• Công ty tnhh 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Công ty tnhh 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Ưu và nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên

Ưu điểm

Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn

Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm

Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng;

Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;

Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 

Căn cứ điều 74 doanh nghiệp 2014 Số: 68/2014/QH13 Số: 68/2014/QH13 ban hành ngày  26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015.

Vốn điều lệ của công ty tnhh 1 thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Tham khảo chi tiết: Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn ?

Quy định về thực hiện góp vốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên

•   Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

•  Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 74 luật doanh nghiệp 2014, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

•  Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

>>> Bạn phải xem ngay quy trình thành lập công ty tnhh để biết được cách thức hoạt động và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho việc thành lập công ty.

Quy định mức đóng thuế môn bài của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2017

Theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Các doanh nghiệp nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn điều lệ đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

+ Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng mức thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm;
+ Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

Bài viết trên của An Phát giúp bạn hiểu rõ hơn về những quy định về vốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Nếu bạn còn những thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp những thắc mắc một cách tận tình.

Các giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp