Anh Văn Thanh

Do công ty tôi không có nhân sự kế toán chuyên trách nên gặp khó khăn khi lập báo cáo tài chính, đóng thuế, các công việc kế toán… Qua quá trình hợp tác tôi đánh giá cao vì cách làm việc chuyên nghiệp, sổ sách kế toán rõ ràng, tư vấn doanh nghiệp hạn chế rủi ro về thuế.