thành lập doanh nghiệp mới kế toán cần làm gì

Doanh nghiệp mới thành lập kế toán cần làm gì?

Một doanh nghiệp mới thành lập có rất nhiều công việc yêu cầu người kế toán phải làm sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Sau đây, An Phát xin chia sẽ cho bạn những công việc người kế toán cần làm khi thành lập doanh nghiệp mới.

Kê khai thuế môn bài đối với thành lập doanh nghiệp mới

Thành lập doanh nghiệp mới kế toán cần phải làm gì

  • Theo quy định của tổng cục thuế, trong trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu công ty mới hoạt động mà phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: phải nộp thuế môn bài cả năm
  • Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 1/7 – cuối năm): nộp thuế môn bài nữa năm

Chú ý: Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian

Tham khảo thêm: Thời hạn nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp

Kê khai thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo tháng và theo phương pháp trực tiếp (dù không pháp sinh vẫn phải nộp tờ khai). Sau khi hoạt động đủ 1 năm tài chính thì sẽ căn cứ vào mức doanh thu xác định.

Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

Chú ý: Hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng (là hóa đơn thông thường không phải hóa đơn GTGT) thì không kê khai.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập:

Là dự án đầu tư hoặc chi nhánh của doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hoặc có thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ, máy móc, thiết bị có giá trị > 1 tỷ đồng (không tải, du lịch, khách sạn)

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ đại lý thuế

Kê khai thuế TNDN

thành lập doanh nghiệp mới kế toán cần làm gì

Doanh nghiệp mới thành lập: hàng quý phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN và thuế suất là 22%.

Kế thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau

Tham khảo ngay bài viết thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 để nắm bắt được về mức thuế TNDN hiện nay đang là bao nhiêu

Kê khai thuế TNCN

Các doanh nghiệp khi mới thành lập sẽ phải kê khai thuế GTGT theo tháng nên ta xem xét 2 trường hợp:

  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp >=  50.000.000đ thì kê khai theo tháng
  • Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000đ thì kê khai theo quý

Chú ý: Chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế.

Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khâu trừ thuế TNCN thì không kê khai nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm

Hóa đơn

hóa đơn thành lập doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp bạn mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và được cơ quan thuế chấp thuận

Tiến hành in hóa đơn GTGT

Sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn: chậm nhất 5 ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong 10 ngày kể từ ngày đăng ký thong báo phát hành

Doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC trên HTKK và không phải làm thông báo phát hành hóa đơn vì mua của cơ quan thuế

Và thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp. Nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp vẫn tiếp tục báo cáo theo tháng.

Mở tài khoản ngân hàng

Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 cra Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20.000.000đ phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST

Lao động & Bảo hiểm xã hội

Nếu doanh nghiệp bạn có từ 10 lao động trở lên: Khi ký hợp đồng lao động > 3 tháng với nhân viên. Thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ qua BHXH theo mẫu

Hy vọng bài viết thành lập doanh nghiệp mới công việc kế toán phải làm gì của An Phát có thể giúp nhân viên kế toán trong doanh nghiệp bạn có thể dễ dàng thực hiện các sổ sách kế toán và tránh làm mất quá nhiều thời gian.

>> Tham khảo ngay dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán cam kết đem lại cho bạn một dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí hợp lý và tiết kiệm thời gian.

Các giải pháp tiết kiệm chi phí khác dành cho doanh nghiệp