thành lập doanh nghiệp nên chọn loại hình nào

Thành lập doanh nghiệp nên chọn loại hình nào?

Việc lựa chọn loại hình thành lập doanh nghiệp rất quan trọng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết thành lập doanh nghiệp nên chọn loại hình nào thì An Phát sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó trong bài viết dưới đây.

1. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp cho một cá nhân tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người quản lý hoặc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm:

Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ít chịu ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như những loại hình doanh nghiệp khác

Nhược điểm:

Mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản của doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp

2. Công ty hợp danh

Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh của công ty cùng liên đới và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. – Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty

Ưu điểm:

Kết hợp nhiều thành viên nên có được sự uy tín. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tin tưởng nhau

Nhược điểm:

Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro cao. Trên thực tế loại hình doanh nghiệp này vẫn còn chưa phổ biến

3. Công ty TNHH một thành viên

Đây là một hình thức đặc biệt của công ty TNHH. Do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sỡ hữu chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp

Tùy thuộc quy mô và ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ gồm Hội đồng quản trị và giám đốc hoặc chủ tịch công ty và giám đốc

Ưu điểm:

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty

Nhược điểm:

Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu. Chủ sở hữ công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty. Chủ sở hữu chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức, cá nhân khác

Chủ sở hữu của công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

>>> Xem chi tiết: Quy trình thành lập công ty tnhh

4. Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa là năm mươi người.

Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc. Công ty TNHH có trên mười một thành viên phải có ban kiểm soát.

Ưu điểm:

Đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay

Các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn

Số lượng thành viên công ty chịu trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin tưởng nhau. Nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp

Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công

Nhược điểm:

  • Do chế độ TNHH nên uy tín của công ty cũng có phần bị ảnh hưởng
  • Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh
  • Việc huy động vốn của công ty bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu

5. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán

Công ty cổ phần phải có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc (tổng giám đốc). Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có ban kiểm soát

Ưu điểm:

Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác nên mức độ rủi ro không cao

Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết mọi  lĩnh vực, ngành nghề

Cơ cấu vốn của công ty cũng hết sức linh hoạt, tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn cho công ty

Khả năng huy động vốn rất cao, thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Việc chuyển nhượng vốn trong công ty tương đối dễ dàng. Ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần

Nhược điểm:

Việc quản lí và điều hành công ty rất phức tạp do số lượng cổ đông khá lớn, nhiều người không hề quen nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích

Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.

>>> Xem thêm: Những điều kiện thành lập công ty cổ phần mà bạn nên biết

6. Hợp tác xã

Đây là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn lập ra theo quy định của luật hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể

Đây là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật

Ưu điểm:

Có thể thu hút được nhiều người lao động tham gia

Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng. Không phân biệt người góp nhiều vốn hay ít vốn– Các xã viên tham gia chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào

Nhược điểm:

Không khuyến khích được người nhiều vốn

Cần nhiều kinh nghiệm để quản lý

Việc quản lý hợp tác xã khá phức tạp do số lượng xã viên đông

Những điều kiện thành lập doanh nghiệp

Về tên công ty: Tên doanh nghiệp phải viết được bằng Tiếng Việt gồm hai thành tố là loại hình doanh nghiệp + tên riêng

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Người đại diện theo pháp luật: thông tin cá nhân kèm theo chức danh (giám đốc/ tổng giám đốc, chủ tịch công ty, chủ tịch HĐQT). Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người được doanh nghiệp thuê thì cần cung cấp thêm hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp có thể tham khảo tra cứu và lựa chọn ngành nghề kinh doanh cho phù hợp tại Quyết định số 337/QĐ- BKH quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế.

Trên là những điều kiện cơ ban cần có khi thành lập công ty. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ tùy thân cần thiết và hồ sơ đăng kí với cơ quan chức năng và các giấy tờ khác.

Trước khi thành lập doanh nghiệp, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. An Phát hy vọng thông qua bài viết trên, khi thành lập doanh nghiệp bạn sẽ chọn được một loại hình phù hợp.

>>> Bạn nên tham khảo ngay bài viết những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty một cách chính xác và tránh được rủi ro về sau.

Các dịch vụ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa