Thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng

Thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng

Bạn Minh, 26 tuổi – tphcm có gửi đến An Phát câu hỏi về thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng

Câu 1:

Trong dự toán bên em có phần thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng chiếm 5.5% tổng Chi phí (Chi phí chung + Chi phí trực tiếp).

  • Vậy khoản này đối với kế toán thì sẽ tính sao đây ?
  • Sau này tập hợp chi phí xác định doanh thu, lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp thì có tính khoản này không ?
  • Quyết toán thuế của công trình thấp hơn giá trị quyết toán với bên A thì có sao không ?

Câu 2:

Công ty em thuê nhân công làm công trình, khi làm chi phí nhân công tức là bảng chấm công và bảng thanh toán lương cho những nhân công thuê ngoài đó có cần phải kèm theo hợp đồng lao động với từng người không hay là chỉ cần làm hợp đồng với người trưởng nhóm thôi ( Vì nếu làm hợp động với tất cả thì nhiều lắm và lại nhân công đó làm không ổn định lắm thích thì làm không thích thì nghỉ )

An Phát trả lời câu hỏi thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng

Câu 1:

Đó chỉ là dự toán, và theo quy định thì cho phép nhà thầu dự kiến phần lợi nhuận của mình theo một tỷ lệ nào đó khi lập dự toán. Suy ra, nó không được dùng làm căn cứ để hạch toán mà chỉ để tính giá chào thầu cho chủ đầu tư thôi.

Và đã gọi là dự toán thì không thể nào chính xác như thực tế phát sinh. Sau khi thi công, hai bên sẽ nghiệm thu và xác nhận khối lượng phát sinh thực tế, căn cứ theo đơn giá dự toán, sẽ ra được giá trị quyết toán công trình.

Vậy nên, nhà thầu căn cứ theo đó xuất hóa đơn cho chủ đầu tư và đó là doanh thu thực của nhà thầu. Sau khi trừ đi chi phí thực phát sinh cho công trình đó sẽ là khoản thu nhập chưa trừ thuế thực tế của nhà thầu cho công trình này. Và tất nhiên nó sẽ không nhất thiết phải đúng 5,5% tổng chi phí như dự toán ban đầu.

Câu 2:

Hợp đồng lao động thì nên ký với từng nhân công vì bây giờ còn liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Làm rõ ràng cụ thể thì sẽ đơn giản hơn khi giải quyết nhưng vẫn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Nhân công xây dựng thì đúng là không ổn định nên mình cứ ký ngắn hạn với họ (theo quy định mới thì hợp đồng lao động dưới 85 ngày không phải tham gia BHXH & BHYT). Họ tự ý nghỉ trước thời hạn thì xem như người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và mình không tính lương nữa.


Bài viết được mọi người quan tâm nhiều