thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 bao nhiêu phần trăm?

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC theo đó: Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. (Theo khoản 1 điều 11 của Thông tư 78)

Vậy là bắt đầu từ năm 2016, Các doanh nghiệp thông thường áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% (Không phân biệt doanh thu trên hay dưới 20 tỷ)

Trước năm 2016, Kể từ ngày 01/01/2014 đến hết năm 2015, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% hoăc 22% tùy theo doanh thu năm trước liền kề của từng doanh nghiệp:

Cách xác định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm

Tổng doanh thu năm trước từ 20 tỷ trở xuống – mức thuế suất thuế TNDN 20%

Tổng doanh thu trên 20 tỷ – mức thuế suất thuế TNDN 22%

Cách xác định tổng doanh thu năm trước liền kề

mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ để xác định: Tổng doanh thu năm trước liền kề là:

+ Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ – chỉ tiêu mã số [01]

+ và Doanh thu hoạt động tài chính – chỉ tiêu mã số [08]
Trên phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN.

Chú ý: Đối với doanh nghiệp có năm trước liền kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm sau doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. (Theo khoản 1 điều 11 TT 78)

Có thể bạn quan tâm:

Doanh nghiệp mới thành lập thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 20%

Đến khi kết thúc năm tài chính (hết ngày 31/12 – đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính theo năm dương lịch) nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%. Doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN. Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Ngoại trừ các doanh nghiệp đặc thù như:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Trong quá trình tính toán và áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập vào doanh nghiệp mình bạn cần phải nắm rõ 2 chỉ tiêu sau để tránh bị nộp quá số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gây tổn thất cho doanh nghiệp:

  • Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Hy vọng bài viết của An Phát giúp bạn hiểu rõ hơn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện nay. Liên hệ để được tư vấn giải đáp những thắc mắc cho vấn đề mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải.

>> Tham khảo dịch vụ sổ sách kế toán lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp bạn xua tan đi nỗi lo lắng về bộ máy kế toán của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm đến