tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn cho cá nhân tổ chức

Hiện nay có nhiều Doanh nghiệp xuất hóa đơn chưa đăng ký sử dụng với cơ quan Thuế hoặc cũng có đơn vị xuất số hóa đơn vượt số đăng ký với cơ quan Thuế ( đăng ký từ 1….50 số nhưng xuất số 51 trở lên..). Để biết những trường hợp này, các doanh nghiệp cần phải tra cứu thông báo phát hành hóa đơn.

Bài viết này, An Phát sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn của các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ.

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn gồm các thao tác

Bước 1: Truy cập http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Bước 2: Tại Mục “Thông tin thông báo phát hành” chọn “Tổ chức, cá nhân

tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Bước 3: Màn hình tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xuất hiện gồm ba phần. Bạn nhập đầy đủ thông tin chi tiết

tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Tham số tra cứu: bạn nhập các điều kiện bắt buộc (có đánh dấu *)

  • Mã số Thuế: là mã số Thuế tổ chức, cá nhân phát hành hoá đơn cần tra cứu (hoá đơn tự in, đặt in)
  • Ngày phát hành từ….đến…là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)
  • Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà bạn đã nhập

Kết quả tra cứu: sẽ hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ.

Gồm các thông tin

  • Mã số Thuế/Tên đơn vị phát hành
  • Trạng thái hoạt động: Là trạng thái hoạt động/tạm ngưng hoạt động của Người Nộp Thuế
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Cơ quan Thuế quản lý: Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.

Danh sách thông báo phát hành

  • Ngày phát hành: click vào “Ngày phát hành” cho phép kết nối xem thông tin chi tiết Thông báo phát hành hoá đơn.
  • Cơ quan Thuế nhận thông báo phát hành: Nếu là Chi cục Thuế sẽ có thêm thông tin về Cục Thuế cấp trên.
  • Ghi chú: Hiển thị ghi chú khi thông tin thông báo phát hành có điều chỉnh

Bước 4: Chi tiết khi bạn click vào “Ngày phát hành” Gồm Thông tin đơn vị phát hành và Chi tiết kết quả tra cứu.

tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Lưu ý: Mục “Ghi chú”: Hiển thị ghi chú trong trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm sang Cơ quan Thuế khác mang theo hoá đơn.


Bài viết người đọc quan tâm nhiều